Man – böjning

Man ska inte gärna böjas i plural. I formell stil heter det: man var övertygad om att metoden var effektiv. Man + plural böjning, "man var övertygade", uppfattas av mången som felaktig och irriterande. 


När man syftar på en grupp av individer ska dock pluralböjning godtas vid sidan av singularböjning. Man bör alltså kunna säga både:

 

  • på polisen är man oroliga
  • på polisen är man orolig.

 

Det är sedan en annan sak att man med fördel ofta kan bytas ut mot du, vi, många, de flesta och så vidare:

 

  • på polisen är många oroliga.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.