Mäkla fred och medla i en konflikt

Vi kan tala om att mäkla fred eller att medla i en konflikt, men tala helst inte om att "förmedla fred".

I en betydelse som närmar sig "förmedla ett budskap om fred" kan uttrycket förmedla fred ändå användas.