Mäkla fred och medla i en konflikt

Vi kan tala om att mäkla fred eller att medla i en konflikt, men tala helst inte om att "förmedla fred".

I en betydelse som närmar sig "förmedla ett budskap om fred" kan uttrycket förmedla fred ändå användas.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.