Mängd och storleksord med på/av

Med mängd- och storleksord används vanligen prepositionerna  och av. En allmän regel är att prepositionen  används före sifferuppgifter, men i uttryck med dubbla prepositioner används av.

En längd på/av
Längden  rummet är tio meter.
Med en längd av tio meter var rummet det längsta i lägenheten.

En vikt på/av
Lasset hade en vikt  tre ton.
De nya bestämmelserna gjorde att lasset begränsades till en vikt av tre ton.

En bredd på/av
Den nya gångbron fick en bredd  fyra meter.
Med en bredd av fyra meter är den nya gångbron dubbelt så stor som den gamla.

En volym på/av
Burken har en volym  fyra deciliter.
För den här sylten behöver du en burk med en volym av minst fyra deciliter.

Ett djup på/av
Det lilla träsket har ett djup  några meter.
Fisken befann sig  ett djup av tjugo meter.

En höjd på/av
Vi blev höjdsjuka innan vi hann nå lägret  tre kilometers höjd.
Flygplanet flög en lång sträcka  en höjd av elvatusen meter.

Notera dessa uttryck:
En areal på något, men arealen av något: Området har en areal på en hektar. Arealen av området är en hektar.

En mängd något (ingen preposition), men mängder av något.
De köpte en mängd godis i butiken. Har du sett sådana mängder av böcker de har?
 
En massa något (ingen preposition), men massor av eller med något. 
Det var en massa människor på tunnelbanan i dag. Massor av/med människor åker tåg och buss till jobbet eller skolan.

 

Källor: Svensk ordbok, Prepositionsboken