Mängd och storleksord med på/av

Med mängd- och storleksord används vanligen prepositionerna  och av. En allmän regel är att prepositionen  används före sifferuppgifter, men i uttryck med dubbla prepositioner används av.

En längd på/av:

 • Längden  rummet är tio meter.
 • Med en längd av tio meter var rummet det längsta i lägenheten.


En vikt på/av:

 • Lasset hade en vikt  tre ton.
 • De nya bestämmelserna gjorde att lasset begränsades till en vikt av tre ton.


En bredd på/av:

 • Den nya gångbron fick en bredd  fyra meter.
 • Med en bredd av fyra meter är den nya gångbron dubbelt så stor som den gamla.


En volym på/av:

 • Burken har en volym  fyra deciliter.
 • För den här sylten behöver du en burk med en volym av minst fyra deciliter.


Ett djup på/av:

 • Det lilla träsket har ett djup  några meter.
 • Fisken befann sig  ett djup av tjugo meter.


En höjd på/av:

 • Vi blev höjdsjuka innan vi hann nå lägret  tre kilometers höjd.
 • Flygplanet flög en lång sträcka  en höjd av elvatusen meter.


Notera dessa uttryck:
En areal på något, men arealen av något: Området har en areal på en hektar. Arealen av området är en hektar.

En mängd något (ingen preposition), men mängder av något.
De köpte en mängd godis i butiken. Har du sett sådana mängder av böcker de har?
 
En massa något (ingen preposition), men massor av eller med något. 
Det var en massa människor på tunnelbanan i dag. Massor av/med människor åker tåg och buss till jobbet eller skolan.

 

Källor: Svensk ordbok, Prepositionsboken