Lokal och personalrum

Ordet utrymme används ofta slentrianmässigt om allt som kallas tila(t) på finska, men de två orden motsvarar inte varandra exakt.

Utrymme är
– tillräcklig rumslig volym för att något ska få plats: golvutrymme; i lägenheten fanns inte utrymme för hans möbler
– mindre lokalitet, vanligen i anslutning till en bostad: förrådsutrymme; källarutrymme; trånga utrymmen bakom scenen.

Om det som på finska brukar kallas toimistotilat avses, så är lokal det rätta ordet: firman flyttar in i nya lokaler för att få mer utrymme för sina anställda. Finskans työtila motsvaras av kontor(slokal).

Om det som på finska kallas sosiaalitilat avses, så är personalrum det korrekta ordet (inte "sociala utrymmen").

 

Uppdaterad 26.7.2019