Lista över högtider och helgdagar

nyårsdagen
söndagen efter nyår
trettondagsafton eller trettondedagsafton 
trettondag jul eller trettondedag jul 
första (och så vidare) söndagen efter trettondagen (trettondedagen) 
tjugondag Knut eller tjugondedag Knut 
kyndelsmässodagen 
Runebergsdagen 
samernas nationaldag
alla hjärtans dag (i finlandssvenskan ofta vändagen)
septuagesima 
sexagesima 
fastlagssöndagen 
midfastosöndagen 
jungfru Marie bebådelsedag 
fettisdagen (i finlandssvenskan ofta fastlagstisdagen)
askonsdagen 
första (och så vidare) söndagen i fastan 
Kalevaladagen, den finska kulturens dag 
internationella kvinnodagen 
våffeldagen 
palmsöndagen 
skärtorsdagen 
långfredagen 
påskafton 
påskdagen 
annandag påsk 
första (och så vidare) söndagen efter påsk

Mikael Agricola-dagen, finska språkets dag
valborgsmässoafton 
första maj 
bönsöndagen 
Kristi himmelsfärdsdag 
mors dag 
dagen för försvarets fanfest 
svenska flaggans dag 
pingstafton 
pingstdagen 
annandag pingst 
heliga trefaldighets dag 
midsommarafton 
midsommardagen 
första (och så vidare) söndagen efter trefaldighet 
apostladagen 
Kristi förklarings dag 
den helige Mikaels dag 
tacksägelsedagen 
FN-dagen 
allhelgonadagen, alla helgons dag 
söndagen efter alla helgons dag 
Gustav Adolfsdagen 
svenska dagen 
fars dag 
mårtensafton 
mårtensgås 
söndagen före domsöndagen 
domsöndagen
barnkonventionsdagen 
första (och så vidare) söndagen i advent
självständighetsdagen
Nobeldagen 
luciadagen 
julafton 
juldagen 
annandag jul 
söndagen efter jul 
menlösa barns dag (i Sverige: värnlösa barns dag) 
nyårsafton
 
Uppdaterad 5.2.2021