Lek med färger: svartvitt

Allt är inte svart eller vitt – Allt är inte bara bra eller bara dåligt, man måste se något ur flera synvinklar

Se allt i svartvitt – Betrakta utan nyanser, ha en begränsad syn på

Få någonting svart på vitt – Få skriftligt intyg på något

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.