Lek med färger: svartvitt

Allt är inte svart eller vitt – Allt är inte bara bra eller bara dåligt, man måste se något ur flera synvinklar

Se allt i svartvitt – Betrakta utan nyanser, ha en begränsad syn på

Få någonting svart på vitt – Få skriftligt intyg på något