Lek med färger: rött

I dag röd, i morgon död – Just nu levande men när som helst i framtiden död

Se rött – Bli ordentligt arg

Vara ett rött skynke för någon – Vara förhatlig för någon

Inte ha ett rött öre – Vara helt utan pengar, barskrapad

Den röda tråden – Den bärande tanken

Röda hund – En virussjukdom

Att komma på två röda minuter – Att komma genast

I rödaste rappet – Omedelbart, på momangen 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.