Lek med färger: grönt

Vara för grön – Vara för oerfaren

Vara ung och grön – Vara omogen, oerfaren

Komma på grön kvist – Få det ekonomiskt bra

Vara/bli grön av avund – Vara/bli mycket avundsjuk

Få grönt ljus – Få klarsignal

Ha gröna fingrar – Ha god hand med växter

I sin gröna ungdom – Vid en tidpunkt när man var ung och oerfaren

Lova någon guld och gröna skogar – Storslaget lova sådant som man inte kan hålla