Lek med färger: grönt

Vara för grön – Vara för oerfaren

Vara ung och grön – Vara omogen, oerfaren

Komma på grön kvist – Få det ekonomiskt bra

Vara/bli grön av avund – Vara/bli mycket avundsjuk

Få grönt ljus – Få klarsignal

Ha gröna fingrar – Ha god hand med växter

I sin gröna ungdom – Vid en tidpunkt när man var ung och oerfaren

Lova någon guld och gröna skogar – Storslaget lova sådant som man inte kan hålla 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.