Lek med färger: grått

Hyn var grå av trötthet – Mycket trött

Den grå vardagen – Den trista och enformiga vardagen

En grå eminens – En person som skenbart saknar inflytande men som de facto är mycket inflytelserik

Få avsked på grått papper – Få omedelbart avsked

Ge någon gråa hår – Orsaka någon oro och bekymmer