Lek med färger: blått

Att slå blå dunster i ögonen på någon – Vilseleda någon, föra någon bakom ljuset

Att sväva i det blå – Vara fullkomligt orealistisk

Vara blåögd – Vara naiv eller lätt att lura

Vara helt i det blå – Vara främmande för verkligheten

Blåneka – Neka kraftigt och envist mot bättre vetande

Blådåre – En omdömeslös person

Blåköra – Köra fort och hänsynslöst

Ha blått blod – Vara adlig eller av finare släkt

Slå någon gul och blå – Misshandla någon