Led-lampa är lysdiod

Benämningen led-lampa eller LED-lampa, som härstammar från engelskans light emitting diode, har blivit vanlig i svenskt språkbruk. Det finns ändå ett användbart svenskt ord, lysdiod. Det kan preciseras till lysdiodlampa eller lysdiodrör, eller förkortas till bara diod – diodlampa, diodljus.

 

Man vinner alltså inget utrymme på att använda den engelska förkortningen LED.

 

Om man trots allt ändå vill använda den engelska förkortningen kan den skrivas versalt (LED) eller gement (led). Sammansättningar med initialförkortningar som utläses som ord brukar skrivas utan bindestreck, men i fallet led är det bra med ett förtydligande bindestreck för att undvika förväxlingar med uttryck som ledljus, "nödljus med alternativ strömförsörjning som tänds automatiskt om den ordinarie belysningen slocknar".

 

Vill man undvika den förväxlingsrisken helt, är det bäst att skriva lysdiod.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.