Länk, chatt, webb och kaka

Använd försvenskade former: länk, chatt, webb, kaka.


Undvik de engelska formerna: link, chat, web och cookie.


Anser du att den svenska termen är för sällsynt kan du använda den engelska inom parentes: kaka (cookie).