Länk, chatt, webb och kaka

Använd försvenskade former: länk, chatt, webb, kaka.


Undvik de engelska formerna: link, chat, web och cookie.


Anser du att den svenska termen är för sällsynt kan du använda den engelska inom parentes: kaka (cookie).


Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.