Landskap

De blivande så kallade självstyrande områdena i Finland ska kallas landskap.

 

Därmed kommer den allmänna lag som är under beredning att kallas landskapslag och den allmänna lagen om statsandelar kommer att kallas lagen om statsandelar till landskapen. Landskapens organ och val benämns landskapsfullmäktige, landskapsstyrelse och landskapsval.

 

Den rekommenderade översättningen av maakuntavirasto är landskapsverk. Undvik "landskapsförvaltningsverk" och "landskapsämbetsverk".

 

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet