Lampaska huset

Ett hus som uppkallas efter en person med namnet Lampa bör heta Lampaska huset (uttal: lamppaska) inte "Lampas hus". Lampaska huset eller gården ligger i kvarteret Elefanten vid Salutorget i Helsingfors. Låt er inte luras av det finska namnet på gården: Lampan talo.

De andra byggnaderna i kvarteret (liksom i kvarteret Noshörningen och kvarteret Lejonet) har motsvarande namn: Brummerska gården, Falkmanska gården, Goviniuska gården och Sederholmska gården. Balders gård i samma kvarter har däremot fått sitt namn i analogi med Balders sal som använts för nykterhetsföreningen Balders möten.

Jämför också med Haartmanska sjukhuset i Helsingfors (uppkallat efter medlemmar i släkten Haartman) och Malmska sjukhuset i Jakobstad som fått sitt namn efter Otto August Malm som genom donationer bidrog till att sjukhuset uppfördes i början av 1900-talet.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.