Läkemedel och substanser

Försäljningsnamn på läkemedel skrivs med stor begynnelsebokstav (Treo, Alvedon, Panadol, Hemohes) medan substanser skrivs med liten begynnelsebokstav (acetylsalicylsyra, paracetamol).

 

Proteinet erytropoetin, "protein som stimulerar till ökad bildning av röda blodkroppar i benmärgen" (Bonniers svenska ordbok), är en substans och skrivs med liten begynnelsebokstav. Erytropoetin används även som dopningsmedel och kallas då vanligen epo. Språkrådet och Bonniers svenska ordbok rekommenderar att initialförkortningen skrivs med små bokstäver: epo.