Lag och rätt

Det engelska ordet law ska inte översättas med lag i sammanhang som international law, criminal law, civil law. Här betyder law det som vi kallar rätt. Tala alltså om internationell rätt, straffrätt, civilrätt.

 

I en vidare betydelse översätts law med juridik: to study law = att studera juridik.

 

Enskilda lagar kallas vanligen act på engelska – the Language Act of Finland.

 

Man studerar de akademiska ämnena offentlig rätt, civilrätt. Rätt kan också betyda ungefär detsamma som domstol: tingsrätt, hovrätt; ställas inför krigsrätt.

 

Däremot kan man naturligtvis säga att något är förbjudet i lag – lag har där en vidare syftning. Likaså kan man tala om lagstiftningen inom ett visst område. Till exempel språklagstiftningen i Finland är mer än själva språklagen, dit hör också de språkligt relaterade bestämmelserna i grundlagen, lagen om den språkkunskap som krävs av offentligt anställda.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.