Lämna synpunkter på förslag

Ibland får allmänheten bekanta sig med planer och förslag innan slutliga beslut fattas i våra kommuner. Under tiden som förslagen finns tillgängliga för granskning kan berörda instanser ge utlåtanden (lausuntoja) och allmänheten komma med åsikter (mielipiteitä).


Undvik "till påseende" i det här sammanhanget. Det innebär nämligen att man får pröva på en vara ett tag. Exempel: Han beställde hem skorna till påseende.


Handlingarna är utställda, öppna för synpunkter och finns att läsa offentligt:

  • Handlingarna finns att läsa på kommunens hemsida.
  • Detaljplanen är öppen för synpunkter till 14 november.
  • Handlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida och planförslaget har varit utställt i receptionen i kommunhuset.


Motsvarande finska uttryck är till exempel pidetään nähtävänä och on julkisesti nähtävillä.

 

Under utställningstiden kan allmänheten ta del av och lämna synpunkter på förslaget:

  • Under granskningen gavs möjlighet för alla att ta del av förslaget.
  • Synpunkter på förslaget kan lämnas under tiden som strukturplanen är ute på remiss.

 

Då får man tycka till och säga sitt:

  • Du har möjlighet att tycka till om förslagen till och med 9 maj.
  • Allmänheten får säga sitt om förslaget, lämna in synpunkter, tankar och idéer i en digital karttjänst.Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.