Kronbroarna

Broförbindelsen över Kronbergsfjärden i Helsingfors kommer att bestå av tre broar, det vill säga Kronbroarna (obs! inte Krono-), som ska länka samman Degerö, Högholmen och Sumparn med centrum av Helsingfors. Den längsta bron, som går mellan Kronbergsstranden och Högholmen, heter Kronbergsbron. Bron mellan Högholmen och Sumparn ska heta Finkes bro och har fått sitt namn efter en isbjörn med namnet Finke. Den bro som ska gå mellan Sumparn och Havshagen ska få ett namn under höstens gång.

 

Broarnas namn går tillbaka på namnen Kronberget, Kronbergsstranden, Kronbergsfjärden och Kronohagen, det vill säga områden på bägge sidorna om broarna. Observera skillnaden i fogen mellan Kronberget, Kronbergsstranden, Kronbergsfjärden, som inte har något -o- i fogen, och Kronohagen, som har det.

 

Källa: Språkinstitutet

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.