Kosovo

Kosovo är den inarbetade namnformen på svenska på området som utropade självständighet i mars 2008.

Mediespråksgruppen i Sverige noterar att albanerna kallar området Kosova och att den formen eventuellt kommer att växa sig starkare med tiden. Men än så länge rekommenderas Kosovo. Nationalitetsbeteckningen är kosovan.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.