Kort Twitterordlista

Twitter är engelska och betyder helt enkelt att kvittra på svenska. 

Att twittra, ibland även i formen tweeta, innebär att posta ett inlägg på Twitter. Använd helst formen twittra men använd det inte som anföringsverb: 

– Det var ungefär vid den här tiden som Hammarskjölds DC-6:a närmade sig landning för 50 år sedan, skrev utrikesministern på Twitter tidigt i morse (inte "twittrade utrikesministern tidigt i morse").

 
En tweet är ett inlägg eller ett meddelande på Twitter. Tweet böjs: en tweet, (den här) tweeten, flera tweetar, (de här) tweetarna. Undvik den engelska pluralformen flera "tweets". 

Att retweeta eller återtwittra någons tweet är att dela någon annans inlägg med sina egna Twitteranhängare.

En följare (eng. follower) är en person på Twitter som följer din profil. 

Ett omnämnande (eng. mention) innebär att du nämner någon eller själv nämns i en tweet genom @-tecknet framför användarnamnet. 

Tecknet # (eng. hashtag) kallas i datasammanhang hashtagg eller hashtecken på svenska. På Twitter använder man tecknet för att markera nyckelord och på så vis göra sina inlägg sökbara för andra. Som verb förekommer ordet hashtagga.

Twitter skrivs med stor bokstav när vi syftar på namnet/varumärket: Twitterflöde (dvs. flödet på Twitter). När ordet används som ett vanligt substantiv skrivs det med liten begynnelsebokstav: ett twitter, twitterflöde (dvs. ett flöde av tweetar/twitter).