Kommunsammanslagning

Då två eller flera kommuner slås ihop eller går samman kan man tala om kommunsammanslagning, kommunsammanläggning eller eventuellt kommunfusion. I rubriksammanhang är fusion det kortaste och tacksammaste att använda. Motsvarande ord i finskan är kuntaliitos.

Tala inte om "samgång" i kommunala sammanhang.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.