Kommunsammanslagning

Då två eller flera kommuner slås ihop eller går samman kan man tala om kommunsammanslagning, kommunsammanläggning eller eventuellt kommunfusion. I rubriksammanhang är fusion det kortaste och tacksammaste att använda. Motsvarande ord i finskan är kuntaliitos.

Tala inte om "samgång" i kommunala sammanhang.