Kommun- eller kommunal-

I sammansatta ord används kommun- som förled när man avser dels den enskilda kommunen, dels kommunerna som administrativa enheter. Exempel på detta är ord som kommuninvånare, kommundirektör, kommunekonomi och kommunstyrelse.

Ord med förledet kommunal- hänför sig främst till kommunal verksamhet i allmänhet, exempelvis kommunalval, kommunalpolitik, kommunallag och kommunalskatt.

Skriv alltså: Enhetschefen för Raseborgs handikappservice förhåller sig positiv till klargöranden om hur lagen ska konkretiseras på kommunnivå (inte "kommunalnivå").

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.