Kommentarsruta eller hojtlåda

En så kallad shoutbox är ett utrymme på en webbsida för korta kommentarer från besökare. Lämpliga svenska benämningar på inlånet från engelskan är kommentarsruta eller, mer vardagligt, hojtlåda.

 

Så här beskrivs ordet i Computer Swedens ordlista:

"Typiskt för en shoutbox är att det inte krävs registrering för att skriva i dem, att utrymmet är begränsat (ofta en textrad), att det ofta bara visas ett inlägg åt gången och att inläggen raderas efter att de har visats. Ibland jämförs shoutboxar med chatt, men skillnaden är att shoutboxar inte är till för dialog mellan deltagarna. De är till för spontana tillrop. - Den svenska termen hojtlåda är rätt vanlig. I mer allvarsamma sammanhang passar det bättre med kommentarsruta."


En kommentarsruta är inte detsamma som ett kommentarsfält (comment field eller comments field) det vill säga en "textruta på webbsidor nedanför tidningsartiklar och bloggar avsedd för läsarkommentarer. (Ofta kallas hela listan med kommentarer för kommentarsfältet.) Läsare kan skriva kommentarer direkt i fältet, och de publiceras antingen direkt eller efter granskning och godkännande."

 

Källa: IDG:s ordlista.