Kommande och nästa

Undvik ordet "inkommande" då ni vill ange att någonting är nära förestående i tid. Uttrycket är enbart finlandssvenskt och ursprungligen en sammanblandning av kommande och instundande.

Avser man att någonting inträffar om minst en vecka är nästa det rätta ordet:

 

  • Nästa vecka besätter NN den nya tjänsten (inte "inkommande").


Ska man ange närmast följande veckodag är på + veckodagen i obestämd form rätt alternativ:

 

  • Kommunstyrelsen sammanträder på onsdag.


Hänvisar man till kommande årstider eller helger gäller prepositionen i:

 

  • Var tillbringar du semestern i sommar? Stor lavinfara i fjällen i påsk.