Kommande och nästa

Undvik ordet "inkommande" då ni vill ange att någonting är nära förestående i tid. Uttrycket är enbart finlandssvenskt och ursprungligen en sammanblandning av kommande och instundande.

Avser man att någonting inträffar om minst en vecka är nästa det rätta ordet: Nästa vecka besätter NN den nya tjänsten (inte "inkommande").

Ska man ange närmast följande veckodag är på + veckodagen i obestämd form rätt alternativ: Kommunstyrelsen sammanträder på onsdag.

Hänvisar man till kommande årstider eller helger gäller prepositionen i: Var tillbringar du semestern i sommar? Stor lavinfara i fjällen i påsk.