Kollektivavtal eller arbetsavtal?

Kollektivavtal (fi. työehtosopimus) ingås mellan fackförbund och arbetsgivarföreningar, och gäller minimivillkoren för branschen. Bland annat avtalar man om löner, arbetstider, övertid, obekväm arbetstid, semestrar, pauser, lön för sjuktid osv. För tjänstemän gäller tjänstekollektivavtal (fi. virkaehtosopimus).

 

Arbetsavtal (fi. työsopimus), som är synonymt med anställningsavtal, anställningskontrakt, gör däremot varje arbetstagare upp om enskilt med sin arbetsgivare, vanligen då han eller hon börjar ett nytt arbete. Det är fråga om ett personligt avtal om arbetsuppgifter, lön, arbetstidens längd och till exempel sociala förmåner.

 

Rekommendation: Gör skillnad mellan kollektivavtal, som gäller hela branscher, och arbetsavtal, som gäller enskilda anställda.