Kollektivavtal eller arbetsavtal?

Kollektivavtal (på finska työehtosopimus) ingås mellan fackförbund och arbetsgivarföreningar, och gäller minimivillkoren för branschen. Bland annat avtalar man om löner, arbetstider, övertid, obekväm arbetstid, semestrar, pauser, lön för sjuktid och så vidare. För tjänstemän gäller tjänstekollektivavtal (på finska virkaehtosopimus).

 

Arbetsavtal (työsopimus), som är synonymt med anställningsavtal, anställningskontrakt, gör däremot varje arbetstagare upp om enskilt med sin arbetsgivare, vanligen då han eller hon börjar ett nytt arbete. Det är fråga om ett personligt avtal om arbetsuppgifter, lön, arbetstidens längd och till exempel sociala förmåner.

 

Rekommendation: Gör skillnad mellan kollektivavtal, som gäller hela branscher, och arbetsavtal, som gäller enskilda anställda.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.