Kolla föreningsnamn i föreningsregistrets informationstjänst

Använd Föreningsregistrets informationstjänst för att få reda på hur en förenings namn är registrerat på svenska. Vissa föreningar har namn på svenska även om de inte har svenska webbsidor. Ett exempel är Matkailu- ja Ravintolapalvelut (Mara), som heter Turism- och Restaurangförbundet på svenska.

 

Om en förening bara har ett finskt namn används det finska namnet också i svenska texter. Om sammanhanget kräver en översättning, det vill säga att namnets innehåll står i fokus, kan det vara motiverat med en kort förklaring på svenska.

 

Exempel: den arkeologiska föreningen Suomen muinaistutkimuksen tuki


Uppdaterad 26.2.2020