Klockslag

Klockslag skrivs med punkt mellan timmar och minuter: klockan 12.15.


För tydlighetens skull skriver man en nolla framför nattider: klockan 01–06.


Framför minutsiffrorna under 10 skrivs alltid en nolla: klockan 03.08, klockan 9.05.


Notera att 22.20 är ett precist klockslag. Skriv därför inte "22.20-tiden" eftersom -tiden är ett uttryck som mer lämpar sig för hela timmar: 22-tiden


Använd hellre uttryck som strax före 22.30, vid 22.20.


 

Uppdaterad 24.11.2022

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.