Klimatneutral hellre än koldioxidneutral

Använd hellre klimatneutral än koldioxidneutral för det som kallas hiilineutraali på finska. Undvik "kolneutral".

Exempel: Åbo har som mål att vara klimatneutralt om tio år.

Klimatneutral innebär att en verksamhet inte ger upphov till några utsläpp av växthusgaser. Ett annat sätt att bli klimatneutral är att klimatkompensera, det vill säga att man betalar för lika många kilo eller ton koldioxidutsläpp som man själv orsakat.

Läs också den utförliga beskrivningen av termen klimatneutral i Klimatordlistan.

Källor: Klimatordlistan, Mediespråksgruppen

22.03.2019