Kemiska beteckningar

Kemiska beteckningar skrivs med versal begynnelsebokstav: hemoglobin har således beteckningen Hb.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.