Skrivregler och språkriktighet

Att sätta, lägga, ställa, stoppa, sticka, hänga
Det som blir liggande lägger man, det som blir stående ställer man och det som blir hängande hä... Läs mer

Tal skrivna med bokstäver skrivs oftast ihop
Tal under en miljon skrivs i ett ord: trettiofyra, tvåhundrafemtiosju, fyratusen, sexhundranittio... Läs mer

Förkortningarna rf och Ab oftast onödiga
Förkortningarna för registrerad förening (rf, r.f.) och aktiebolag (Ab, Oy, AB) behöver oftast i... Läs mer

Förkortningen tf
Tf är en vedertagen förkortning med betydelsen "tillfällig", "inte ordinarie".Tf kan utläsas bok... Läs mer

Lite eller litet?
Det heter ett litet päron, men äter man litet eller lite mat?   Adjektivet liten böjs liten, l... Läs mer

Historiska händelser får liten begynnelsebokstav
Enligt Svenska skrivregler ska historiska händelser och perioder skrivas med liten begynnelseboksta... Läs mer

Mer/mera och fler/flera
Vad är det egentligen för skillnad mellan orden mer, mera och fler, flera? Låt oss reda ut det. ... Läs mer

Såsom eller så som
Såsom skrivs ihop när det betyder:   1. liksom: Han är internationellt efterlyst, såsom sin ... Läs mer

Förhålla sig neutral och ställa sig positiv
De adjektiv som kommer efter förhålla sig och ställa sig böjs efter subjektet i satsen. Det hete... Läs mer

Den ena, den andra
När du nämner en av två saker eller personer är det korrekta pronomenet den ena. Den andra kan s... Läs mer

I< < 2/14 > >I

Visa alla

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.