Skrivregler och språkriktighet

Dubbelt så stor, hälften så stor och x gånger så stor
Använd konstruktionerna dubbelt så, hälften så och x gånger så i stället för "dubbelt störr... Läs mer

Styrelsen är upprörd – styrelsen är upprörda
Ord som familj, par, lag, företag, styrelse och förening betecknar grupper eller kollektiv. Dessa ... Läs mer

Borgå domkyrka men Borgås stadsdirektör
Nordiska ortnamn som slutar på en vokal får inte något genitiv-s i fasta uttryck som har tydlig n... Läs mer

Nya, känsliga, tillgängliga, öppna data
Data är ett pluralt ord, även om det ibland används i singular form. Vi rekommenderar att mediern... Läs mer

Att se fram emot något framemot natten
I uttrycket se fram emot något skrivs fram emot i två ord. Exempel: Jag ser fram emot semestern. ... Läs mer

Mängd och storleksord med på/av
Med mängd- och storleksord används vanligen prepositionerna på och av. En allmän regel är a... Läs mer

Att sätta, lägga, ställa, stoppa, sticka, hänga
Det som blir liggande lägger man, det som blir stående ställer man och det som blir hängande hä... Läs mer

Tal skrivna med bokstäver skrivs oftast ihop
Tal under en miljon skrivs i ett ord: trettiofyra, tvåhundrafemtiosju, fyratusen, sexhundranittio... Läs mer

Förkortningarna rf och Ab oftast onödiga
Förkortningarna för registrerad förening (rf, r.f.) och aktiebolag (Ab, Oy, AB) behöver oftast i... Läs mer

Förkortningen tf
Tf är en vedertagen förkortning med betydelsen 'tillfällig', 'inte ordinarie'.Tf kan utläsas bok... Läs mer

I< < 1/14 > >I

Visa alla