Skrivregler och språkriktighet

Polisinrättningar och polisen
Använd det officiella namnet när det handlar om en specifik polisinrättning. Skriv po... Läs mer

Planerade tågförbindelser
Var sparsam med orden östbanan och entimmeståget. Satsa hellre på konkreta omskrivn... Läs mer

Mitt Kanta, Min skatt, Mitt FPA, Oma Posti
Många av våra myndigheter skriver ihop två ord som namn på sina digitala tj&... Läs mer

Västra och östra med stor eller liten bokstav
Skriv östra och västra med liten bokstav när du avser dessa delar av Finland i st&oum... Läs mer

Popup-butik
Popup skrivs ihop i svenskan, och sammansättningar med popup får ett bindestreck.Skriv alltså til... Läs mer

Titlar – bestämd eller obestämd form
I medietexter fungerar det ofta mycket bra att nämna namnet först och därefter titeln, som då s... Läs mer

Dubbelt så stor, hälften så stor och x gånger så stor
Använd konstruktionerna dubbelt så, hälften så och x gånger så i stället för "dubbelt störr... Läs mer

Styrelsen är upprörd – styrelsen är upprörda
Ord som familj, par, lag, företag, styrelse och förening betecknar grupper eller kollektiv. Dessa ... Läs mer

Borgå domkyrka men Borgås stadsdirektör
Nordiska ortnamn som slutar på en vokal får inte något genitiv-s i fasta uttryck som har tydlig n... Läs mer

Nya, känsliga, tillgängliga, öppna data
Data är ett pluralt ord, även om det ibland används i singular form. Vi rekommenderar att mediern... Läs mer

I< < 1/14 > >I

Visa alla

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.