Samhälle och politik

Glada vi i skolan gå
Välj benämning på dem som får undervisning utifrån stadiet.    Elever undervisas inom den ... Läs mer

Myndigheter i andra länder
När myndigheter i andra länder nämns i medietexter är det bra att beskriva vilken typ av myndigh... Läs mer

Omsorgslöfte
Begreppet omsorgslöfte (hoivalupaus på finska) används av beslutsfattare för att beskriva hur sa... Läs mer

Facket, centralorganisationer och fackförbund
Fackföreningsrörelsen, fackrörelsen, facket (på finska ammattiyhdistysliike, ay-liike) är e... Läs mer

Konkurrenskraftsavtal, konkurrenskraftstimmar
I konkurrenskraftsavtalet (kilpailukykysopimus på finska) ingick en förlängning av arbetstiden.... Läs mer

Äldrevård och äldreboende
Vård för äldre människor kallas äldrevård. Undvik ”åldringsvård” eftersom det är f... Läs mer

Utländska partinamn på svenska: Republikanerna och Demokraterna
Namnen på politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav. Det här gäller även om deras ur... Läs mer

Regeringskoalition, regeringsunderlag och regeringskollegor
Var försiktiga med ordet "regeringsbas". Det ordet är en (statistisk) finlandism och en direkt öv... Läs mer

Reviderade lagar och fullständigt omarbetade lagar
Notera att lagar och bestämmelser revideras, ändras, reformeras, omarbetas, ses över, modernisera... Läs mer

Extraval och nyval
Både extraval och nyval kan användas som benämning för det extra riksdagsval som diskuteras ... Läs mer

I< < 2/12 > >I

Visa alla