Samhälle och politik

Utländska partinamn på svenska: Republikanerna och Demokraterna
Namnen på politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav. Det här gäller även om deras ur... Läs mer

Regeringskoalition, regeringsunderlag och regeringskollegor
Var försiktiga med ordet "regeringsbas". Det ordet är en (statistisk) finlandism och en direkt öv... Läs mer

Reviderade lagar och fullständigt omarbetade lagar
Notera att lagar och bestämmelser revideras, ändras, reformeras, omarbetas, ses över, modernisera... Läs mer

Extraval och nyval
Både extraval och nyval kan användas som benämning för det extra riksdagsval som diskuteras ... Läs mer

Besparing eller inbesparing?
Ordet inbesparing är en finlandism i betydelsen minskning av utgifter. Använd ordet besparing när... Läs mer

#metoo och metoo-rörelsen
Vi rekommenderar i första hand att man skriver #metoo när man talar om själva hashtaggen. Exemp... Läs mer

Småbarnspedagogik har ersatt dagvård
Det som tidigare hette "dagvård" heter numera småbarnspedagogik. Termen småbarnspedagogik eller s... Läs mer

Bemötande
Den finska termen vastine har många motsvarigheter på svenska. Det är fråga om ett bemötand... Läs mer

Remiss, remissbehandling, remissförfarande
Finskans lausuntokierros motsvaras på svenska av remiss, remissbehandling eller remissförfarande. ... Läs mer

Vågmästarstat eller nyckelstat
De delstater som kan spela en avgörande roll i presidentvalet i USA kan benämnas vågmästarstater... Läs mer

I< < 2/12 > >I

Visa alla