Samhälle och politik

Utländska universitet
Namn på utländska universitet och forskningsinstitut översätts i regel inte.Skriv alltså Oxford... Läs mer

Utvidgad läroplikt och förlängd läroplikt
Läropliktsåldern har höjts till 18 år. Det innebär att läroplikten har utvidgats och gäll... Läs mer

Partier som saknar svenskt namn
Om ett finskt parti saknar ett officiellt svenskt namn ska det finska partinamnet användas &aum... Läs mer

Använd förhandsrösta och förhandsröstning om finländska val
När det gäller val i Finland ska de finländska termerna förhandsrösta ... Läs mer

Polistitlar på svenska och finska
Här listar vi de tjänstebeteckningar som används inom Polisen på svenska och finska.   ... Läs mer

Coronaepidemin: basnivå, accelerationsfas och samhällsspridning
De finländska myndigheterna delar in spridningen av covid-19 i tre faser: 1. basnivå (på finsk... Läs mer

Elever, studerande och studenter
Elever undervisas inom den grundläggande utbildningen från förskolan till nian. El... Läs mer

Myndigheter i andra länder
När myndigheter i andra länder nämns i medietexter är det bra att beskriva vilken typ av myndigh... Läs mer

Omsorgslöfte
Begreppet omsorgslöfte (hoivalupaus på finska) används av beslutsfattare för att beskriva hur sa... Läs mer

Facket, centralorganisationer och fackförbund
Fackföreningsrörelsen, fackrörelsen, facket (på finska ammattiyhdistysliike, ay-liike) är e... Läs mer

I< < 2/12 > >I

Visa alla

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.