Samhälle och politik

Utsläpp som påverkar klimatet
Ordet klimat används flitigt i diskussioner om miljön. Det fungerar utmärkt i sammansättningar m... Läs mer

Strejk bland vårdpersonalen
I svenskan bygger etablerade sammansättningar snarare på förleden vård- än på vårdar-. Tala ... Läs mer

Förmåner, stöd, bidrag
Förmånstagare (etuudensaaja) är den övergripande term som används av Folkpensionsanstalten. Til... Läs mer

Inkomstfälla, arbetslöshetsfälla eller bidragsfälla i stället för "flitfälla"
I den politiska debatten kring arbetsliv och arbetsmarknad i Finland används ofta ordet kannustinl... Läs mer

Utländska universitet
Namn på utländska universitet och forskningsinstitut översätts i regel inte.Skriv alltså Oxford... Läs mer

Partier som saknar svenska namn
Om ett finskt parti saknar ett officiellt svenskt namn ska det finska partinamnet användas även p... Läs mer

Språkråd
Språkråden på Mediespråk Alla språkråd på Mediespråk är placerade i olika kategorier enlig... Läs mer

Använd förhandsrösta och förhandsröstning om finländska val
När det gäller val i Finland ska de finländska termerna förhandsrösta och förhandsröstning a... Läs mer

Polistitlar på svenska och finska
Här listar vi de tjänstebeteckningar som används inom Polisen på svenska och finska.   ... Läs mer

Coronaepidemin: basnivå, accelerationsfas och samhällsspridning
De finländska myndigheterna delar in spridningen av covid-19 i tre faser: 1. basnivå (på finsk... Läs mer

I< < 1/12 > >I

Visa alla