Namn

Eswatini (tidigare Swaziland)
Swaziland heter numera Eswatini (formellt Konungariket Eswatini). I medietexter kan det vara br... Läs mer

Evenemanget näsdagen
I år startar näsdagskampanjen den 24 oktober. Den kulminerar i näsdagen den 8 november med evenem... Läs mer

Rosa bandet-kampanjen
Cancerstiftelsens Rosa bandet-kampanj har som syfte att bekämpa bröstcancer genom att finansiera c... Läs mer

Namn på byggnader
Namn på byggnader skrivs med stor begynnelsebokstav.   Exempel: Riksdagshuset Ständerhuset ... Läs mer

Helsingfors konstmuseum Ham
Helsingfors konstmuseum kallas även Ham, som är en förkortning av Helsinki Art Museum. Språkvår... Läs mer

Namnpartiklar: von, af, de
I efternamn som von der Leyen, af Björkesten och de Gaulle ska namnpartikeln skrivas med liten... Läs mer

Utländska partinamn på svenska: Republikanerna och Demokraterna
Namnen på politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav. Det här gäller även om deras ur... Läs mer

Kolla föreningsnamn i föreningsregistrets informationstjänst
Använd Föreningsregistrets informationstjänst för att få reda på hur en förenings namn är r... Läs mer

Nordiska æ och ø
Skriv norska och danska namn med æ och ø när de här vokalerna förekommer i namnet.   Exempel... Läs mer

Skärgårdens kommun, Norra Ålands kommun och Södra Ålands kommun
Skriv Skärgårdens kommun, Norra Ålands kommun och Södra Ålands kommun i stället för bara Skä... Läs mer

I< < 2/13 > >I

Visa alla