Namn

Snabbspårvägslinje 15
Den nya spårvägslinjen som går mellan Östra centrum i Helsingfors och Käg... Läs mer

Polisinrättningar och polisen
Använd det officiella namnet när det handlar om en specifik polisinrättning. Skriv po... Läs mer

HUS-sammanslutningen 
Använd namnet HUS-sammanslutningen för den aktör som ansvarar för den ... Läs mer

Mitt Kanta, Min skatt, Mitt FPA, Oma Posti
Många av våra myndigheter skriver ihop två ord som namn på sina digitala tj&... Läs mer

Euribor och andra referensräntor
Vi rekommenderar att namn på referensräntor genomgående skrivs med stor begynnelseb... Läs mer

Västra och östra med stor eller liten bokstav
Skriv östra och västra med liten bokstav när du avser dessa delar av Finland i st&oum... Läs mer

Närpesbor talar Närpesdialekt
Den vardagliga och skämtsamma benämningen närpes (med långt e) för personer som kommer från ... Läs mer

Utländska universitet
Namn på utländska universitet och forskningsinstitut översätts i regel inte.Skriv alltså Oxford... Läs mer

Varifrån kommer du och var bor du?
Uttrycket "hemma från" ska inte användas i betydelsen "från en hemort eller födelseort". En pers... Läs mer

Same, samisk, Sápmi och Lappland
Den här rekommendationen är vägledande för hanteringen av benämningarna sam... Läs mer

Oregistrerade svenska namn
En del finländska organisationer har inte registrerat något svenskt namn men använder ändå ett... Läs mer

Partier som saknar svenskt namn
Om ett finskt parti saknar ett officiellt svenskt namn ska det finska partinamnet användas &aum... Läs mer

Johnson & Johnsons vaccin
Vi rekommenderar i första hand benämningen Johnson & Johnsons vaccin eller Johnson & Johns... Läs mer

Borgå domkyrka men Borgås stadsdirektör
Nordiska ortnamn som slutar på en vokal får inte något genitiv-s i fasta uttryck som har tydlig n... Läs mer

Sandudds badstrand
Sandudds badstrand heter officiellt Sandstrand. Både det officiella namnet och Sandudds badstran... Läs mer

Vitryssland blir Belarus i medierna
Vi rekommenderar numera i första hand att namnet Belarus används i journalistiska texter för de... Läs mer

Myndigheter i andra länder
När myndigheter i andra länder nämns i medietexter är det bra att beskriva vilken typ av myndigh... Läs mer

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inledde sin verksamhet vid årsskiftet. Skriv g... Läs mer

Eswatini (tidigare Swaziland)
Swaziland heter numera Eswatini (formellt Konungariket Eswatini). I medietexter kan det vara br... Läs mer

Evenemanget näsdagen
I år startar näsdagskampanjen den 24 oktober. Den kulminerar i näsdagen den 8 novemb... Läs mer

Rosa bandet-kampanjen
Cancerstiftelsens Rosa bandet-kampanj har som syfte att bekämpa bröstcancer genom att finansiera c... Läs mer

Namn på byggnader
Namn på byggnader skrivs med stor begynnelsebokstav.   Exempel: Riksdagshuset Ständerhuset ... Läs mer

Helsingfors konstmuseum Ham
Helsingfors konstmuseum kallas även Ham, som är en förkortning av Helsinki Art Museum. Språkvår... Läs mer

Namnpartiklar: von, af, de
I efternamn som von der Leyen, af Björkesten och de Gaulle ska namnpartikeln skrivas med liten... Läs mer

Utländska partinamn på svenska: Republikanerna och Demokraterna
Namnen på politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav. Det här gäller &aum... Läs mer

Kolla föreningsnamn i föreningsregistrets informationstjänst
Använd Föreningsregistrets informationstjänst för att få reda på hur en förenings namn är r... Läs mer

Nordiska æ och ø
Skriv norska och danska namn med æ och ø när de här vokalerna förekommer i namnet.   Exempel... Läs mer

Skärgårdens kommun, Norra Ålands kommun och Södra Ålands kommun
Skriv Skärgårdens kommun, Norra Ålands kommun och Södra Ålands kommun i stället för bara Skä... Läs mer

Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket, Livsmedelsverket
Trafikförvaltningen förnyades den 1 januari 2019. Då bildades två nya myndigheter med de svenska... Läs mer

Världsekonomiskt forum i Davos
Världsekonomiskt forum (World Economic Forum) är ett oberoende internationellt kontaktforum som v... Läs mer

Namn på stormar
I Finland får de stora stormarna numera ofta namn. Stormarna namnges av Meteorologiska institutet s... Läs mer

Skatteförvaltningen ansvarar för skatterna
I Finland ansvarar Skatteförvaltningen för beskattningen. I Sverige heter motsvarande mynd... Läs mer

Svenska ortnamn i Finland
Kontrollera alltid i Svenska ortnamn i Finland om en finsk ort har ett svenskt namn. Finska ortnamn ... Läs mer

Förlaget M
Använd det officiella namnet Förlaget M för det finlandssvenska förlag som kallar sig Förlaget... Läs mer

Kungligheter
Mediespråkvården i Finland följer TT:s råd om hur kungligheter skrivs på svenska. Det betyder a... Läs mer

Kinesiska namn
Kinesiska namn transkriberas med pinyinsystemet och skrivs enligt kinesisk namnordning med familjena... Läs mer

Koreanska namn
Språkvården rekommenderar att koreanska personnamn skrivs på följande sätt: Kim Jong-Un, Kim ... Läs mer

Myanmar (Burma)
Vi rekommenderar numera att namnet Myanmar används i journalistiska texter för det land i sydöstr... Läs mer

Biblioteket Ode
Det nya centrumbiblioteket i Helsingfors, som öppnade för allmänheten i december 2018, heter Ode... Läs mer

Runebergstårta med stort R
Runebergstårta skrivs med stort R eftersom namnledet har kvar sin karaktär av namn och det finns e... Läs mer

Metron
Metron i huvudstadsregionen har börjat gå ända till Mattby i Esbo. Den nybyggda delen, som går ... Läs mer

Finska namn på finskspråkiga skolor
Språkvården rekommenderar att det officiella finska namnet på en finskspråkig skola används i s... Läs mer

Djurrättspartiet
Suomen Eläinoikeuspuolue har införts i partiregistret. Partiet heter Djurrättspartiet på svensk... Läs mer

Nazistiska Finska motståndsrörelsen
Den nazistiska rörelsen Finska motståndsrörelsen skrivs med litet m. Huvudregeln för flerordig... Läs mer

Svenskfinland
Eftersom det finns många olika uppfattningar om vad Svenskfinland står för kan namnet vara proble... Läs mer

Kommunerna i sydvästra Lappland
De finska namnen Meri-Lappi och Länsi-Pohja används mer eller mindre för att syfta på samma om... Läs mer

Kronbroarna
Broförbindelsen över Kronbergsfjärden i Helsingfors kommer att bestå av tre broar, det vill s... Läs mer

Pride: stort eller litet p?
Sammansatta benämningar med pride som första led skrivs med liten begynnelsebokstav: pridefestival... Läs mer

Posten på svenska
Använd gärna det svenska namnet Posten i svenskspråkiga texter.Posti Group Abp har inget svenskt ... Läs mer

Dagens industri och Upsala Nya Tidning
Tidningen Dagens industri skriver sitt namn med versalt d och gement i: Dagens industri. Om namnet b... Läs mer

Den ukrainska staden Luhansk
På svenska använder vi den ukrainska stavningen Luhansk (inte den ryska Lugansk) för den östukra... Läs mer

Självständighetstorget
Torget i centrum av Kiev heter Självständighetstorget (Majdan Nezalezjnosti). Ordet Majdan (som b... Läs mer

Skriv Suomiareena eller Finlandsarenan
Diskussionsevenemanget Suomiareena har inget officiellt svenskt namn. Om det officiella finska namne... Läs mer

Yangzefloden och transkribering av kinesiska namn
Stavningen Yangze rekommenderas för den flod i Kina som också går under namnet Långa floden. Ya... Läs mer

Så skriver vi namn och benämningar
Namn på myndigheter och ämbetsverk samt avdelningar och enheter inom en myndighet skrivs ... Läs mer

Islamiska staten (IS) i stället för Daish
Den islamistiska terrororganisationen Islamiska staten har brottats med namnproblem. Tidigare hette... Läs mer

Inte "Fyran" utan Nelonen
Sanoma Televisions tv-kanal Nelonen ska heta Nelonen även på svenska (inte "Fyran"). I likhet med ... Läs mer

Pensionsanstalten Keva
Keva är det gemensamma namnet på finska och svenska för det som tidigare (före 2011) hette Kommu... Läs mer

Coronaviruset mers
Coronaviruset mers (vetenskapligt namn mers-cov) är besläktat med både coronaviruset sars (vete... Läs mer

Enbart STTK – även på svenska
Förkortningen "FTFC" avskaffades av tjänstemannacentralen själv för flera år sedan då den gick... Läs mer

Kajsahuset
En av de byggnader som har tilldelats Byggrosen 2013 för bästa bygget i Helsingfors är Kajsahuset... Läs mer

SAS – en förkortning, två uttal
SAS är en initialförkortning av ett namn och ska därför skrivas med stora bokstäver. Uttalet d... Läs mer

Östkinesiska havet
Östkinesiska havet (även kallat Östkinesiska sjön) är en del av Stilla havet. Där ligger en ob... Läs mer

Föreningsnamn
Föreningars och företags namn skrivs enligt deras egen praxis, så länge namnet inte strider mot ... Läs mer

På Narinken i Kampen
Kampen är namnet på en stadsdel i centrala Helsingfors. Eftersom det är fråga om en stadsdel het... Läs mer

Maträtter, bakverk och drycker
Benämningar på maträtter, bakverk och drycker som innehåller ett egennamn eller härrör från e... Läs mer

Saakasjvili – uttal
Georgiens president Michail Saakasjvilis efternamn uttalas Sa:kaschvili, alltså med långt a-ljud o... Läs mer

Universitet och högskolor
Använd de svenska namnen på universiteten i Finland som nämns i universitetslagen. Aalto-univers... Läs mer

Uttal av Daegu
VM i friidrott ordnades i slutet av sommaren 2011 i Daegu i Sydkorea. Uttalet av namnet är lite kn... Läs mer

Brigadernas namn
Brigadernas namn (och andra flerledade namn på enheter inom Försvarsmakten) skrivs med liten bokst... Läs mer

Cedilj i franska namn
Lägg märke till den lilla "slängen" under c:et i namn som François och Moçambique. Det haklikn... Läs mer

Lampaska huset
Ett hus som uppkallas efter en person med namnet Lampa bör heta Lampaska huset (uttal: lamppaska) i... Läs mer

Satakunta
Namnet "Satakunda" som fortfarande dyker upp ibland räknas numera som en föråldrad, historisk for... Läs mer

Usama bin Ladin
Vi rekommenderar skrivningen Usama bin Ladin i stället för Osama bin Laden.Det arabiska uttalet av... Läs mer

Gamla kyrkoparken: Pestparken
"Pestparken" är visserligen ett levande namn, men om det används bör det framgå att det mer är ... Läs mer

Jod och andra grundämnen
Efter katastrofen i Fukushima rapporteras det om "radioaktivt jod". Men märk att det heter jod –... Läs mer

Oscarsgala och Oscarsvinnare
Det vanligaste är att sammansättningar till priset Oscar får ett -s- i fogen: Oscarsgalan, Oscars... Läs mer

Måttenheter och ämnen bildade av namn
Måttenheter skrivs i allmänhet med liten begynnelsebokstav, även om de är bildade av egennamn: ... Läs mer

Skrivs Lotto och Joker med versal eller gemen?
Lotto är ett mycket känt varumärke i Finland. Så känt faktiskt att det i många fall har förlo... Läs mer

Muammar Gaddafi
Språkrådets Frågelåda tar upp problemen med vacklande stavning av arabiska namn. I korthet rekom... Läs mer

Haartmanska sjukhuset
Det heter Haartmanska sjukhuset (inte "Haartmans sjukhus"). Haartmanska sjukhuset inhyser den jourv... Läs mer

De obundna i Ingå
Grupperingen De obundna som är aktiva inom kommunalpolitiken i Ingå är en registrerad förening o... Läs mer

Coetzee, J.M.
Författaren Coetzee uttalas /kotsi:/ med långt i-ljud på slutet. Vokalen i första stavelsen skul... Läs mer

Borneo
Borneo uttalas med långt å-ljud och betoning på första stavelsen: /bå:rneå/  ... Läs mer

Gibraltar
Gibraltar uttalas /schiBRAltar/, med sch-ljud i början och inte g-ljud.  ... Läs mer

Voice of Americas uttalsguide
Voice of America har en uttalsguide, där man främst hittar namn på statsmän och politiker från ... Läs mer

Finlandssvenska släktnamn i skrift och uttal
Ramsay uttalas /ramse/, Schjerfbeck uttalas /schärvbek/, Boucht uttalas /bukt/, och så vidare.  ... Läs mer

Julian Assange
Grundaren av Wikileaks Julian Assanges släktnamn uttalas /essA:n(g)zj/, där zj står för samma to... Läs mer

Centralstation
Helsingfors centralstation och Åbo centralstation är de officiella namnen på järnvägsstationern... Läs mer

De Geer
Släktnamnet De Geer, De Geer-morän och De Geer-ås uttalas /də jæ:r/, med långt ä-ljud.  ... Läs mer

FN-steel
Före detta Ovako Wire har bytt namn. Den egna loggan skrivs gement: fnsteel, och på företagets w... Läs mer

Fiskehamnen i Helsingfors skrivs med e
Skriv Fiskehamnen med e, inte "Fiskhamnen", om stadsdelen i Helsingfors.  Uppdaterat 14.10.2020 ... Läs mer

NTM-centralen
Mediespråkvården rekommenderar att närings-, trafik- och miljöcentralerna benämns med sina fu... Läs mer

Nobelpris och Nobelpristagare
2010 fick Liu Xiaobo Nobels fredspris medan Mario Vargas Llosa fick Nobelpriset i litteratur.Vi skri... Läs mer

EU-terminologi
Smidiga kortformer för besvärliga titlar och namn på inrättningar lär vi inte få från officie... Läs mer

På Sri Lanka
Valet av preposition framför namn på öar vacklar. Catharina Grünbaum rekommenderar att man skriv... Läs mer

På och i Haiti
Haiti är inte bara en del av ön Hispaniola utan också en republik. Använd prepositionen i när... Läs mer

Karbala
Den heliga staden Karbala stavas just så, med a, och alltså inte "Kerbala".   Formen Kerbala f... Läs mer

Danska namn
Danskarna bär ofta tre namn - förnamn, mellannamn och efternamn: Anders Fogh RasmussenLars Løcke... Läs mer

Ord bildade av namn
Sammansättningar med egennamn som förled får stor bokstav: Helsingforsavtalet, Londo... Läs mer

Europaväg och riksväg
Benämningar på riksvägar är inte egennamn. Därför blir det liten begy... Läs mer

Typografiska avvikelser
Namn på företag och organisationer ska i regel återges i sin officiella form. Men u... Läs mer

Svenska Yle, Yle Extrem och Yle Vega
Svenska Yle, Yle Vega och Yle Extrem är alla namn. Vi behåller därmed stor bokstav på bägge del... Läs mer

Helsingfors stadsteater, Nationalteatern
I avtalet mellan Helsingin Kaupunginteatteri och Lilla Teatern står det att Helsingfors stadst... Läs mer

E-cross
Terrängloppet eCross löps årligen i Esbo i början av september. Tävlingens namn bör normalise... Läs mer

Myndigheter och organisationer
Versalt eller gement? Här hittar du exempel på hur en mängd myndigheter, centrala or... Läs mer

Primorsk
Använd namnet Primorsk om orten utanför Viborg där den nya oljehamnen ligger. Tillägg vid behov ... Läs mer

Nice, Nizza
Den sydfranska staden Nice heter Nizza på italienska men på svenska kallar vi staden för Nice, so... Läs mer

Kosovo
Kosovo är den inarbetade namnformen på svenska på området som utropade självständighet i mars ... Läs mer

Ministerier
Namnen på centrala myndigheter och andra offentliga organ som verkar i hela landet skrivs med stor ... Läs mer

Rwanda, rwandier, rwandisk
Rwanda är inte bara namnet på en stat i Centralafrika utan också benämningen på ett bantuspråk... Läs mer

Internet
Tidigare betraktades internet som ett egennamn och skulle därför skrivas med stor begynnelseboksta... Läs mer

Partinamn skrivs med stor bokstav
Namnen på alla politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav. Det gäller bå... Läs mer

Peking
Vi rekommenderar att medierna fortsätter använda den etablerade formen Peking (inte Beijing) om de... Läs mer

Finlands landskap
Uusimaa – Nyland Kanta-Häme – Egentliga TavastlandPäijät-Häme – Päijänne-TavastlandKymen... Läs mer

Libanon
TT-språket och Mediespråksgruppen i Stockholm rekommenderar följande stavning på de libanesiska ... Läs mer

Partiorganisationer i Sverige
Samarbetsorganisationen mellan de fyra borgerliga regeringspartierna i Sverige heter officiellt Alli... Läs mer

Förkortning av politiska partier
Initialförkortningar skrivs genomgående med versaler och avbrutna förkortningar med ... Läs mer

Ortnamn i Estland
Ortnamnen i de gamla svenskbygderna En del ortnamn i de gamla svenskbygderna i Estland har både ... Läs mer

Namn på politiska partier och grupperingar
Namnen på alla politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav. Det gäller bå... Läs mer

Fack-Finlandia
Ett av de litteraturpris som Finlands bokstiftelse årligen delar ut heter Fack-Finlandia (inte "Fak... Läs mer

IFS
Den fackliga världsorganisationen International Trade Union Confederation heter Internationella f... Läs mer

Europeiska mobilitetsveckan
European Mobility Week heter numera Europeiska mobilitetsveckan i Sverige. I Finland har den kallats... Läs mer

Eurovision Song Contest
Eurovision Song Contest, förkortat ESC, är det officiella svenska namnet på den tävling Yle och ... Läs mer

Rättvisemärkt – inte rejält
I Finland kallar sig Fair Trade-organisationen Reilu kauppa, som blivit Rejäl handel på svenska. M... Läs mer

Storbritannien
Storbritannien består av England, Skottland, Wales och Nordirland. Walesare och skottar är britter... Läs mer

Nederländerna
Nederländerna är det officiella namnet för Holland. I texter om EU, Maastricht, Enschede eller Gr... Läs mer

USA
Skriv inte Amerika om du menar USA och texten handlar om nutid.    I de flesta medietexter är... Läs mer

M/S Ida
Fartygsnamn behöver sällan markeras men om det är nödvändigt skrivs förkortningen för motorsh... Läs mer

Svininfluensan
Trots att de internationella hälsovårdsorganisationerna länge har betraktat svininfluensan som e... Läs mer

Förkortningar som namn
Namn som bildats med initialer och uttalas bokstav för bokstav skrivs med versaler utan punkt: EU, ... Läs mer

TBE-viruset och borreliabakterien
Fästingen sprider sjukdomar orsakade av dels en bakterie, Borrelia bugdorferi, dels ett virus som ... Läs mer

Sjukdomar och syndrom
Syndrom, sjukdomar, sjukdomstillstånd och virus skrivs med liten begynnelsebokstav även o... Läs mer

Läkemedel och substanser
Försäljningsnamn på läkemedel skrivs med stor begynnelsebokstav (Treo, Alvedon, Panadol, Hemohes... Läs mer

Namn på religiösa skrifter
Namn på religiösa skrifter skrivs med stor bokstav: Bibeln, Koranen, Talmud, Den heliga skrift, Ga... Läs mer

Paralympics eller paralympiska spel
Paralympics eller de paralympiska spelen är parasportens motsvarighet till OS. De ordnas samma år ... Läs mer

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.