Karoshi

Karoshi – har du stött på det ordet? Det är ett japanskt lånord och betyder död genom överarbete. Fenomenet är vanligt i Japan, men förekommer världen över.

 

Inom vissa yrkeskårer anses det ge hög status att jobba så mycket som möjligt, på sin egen hälsas bekostnad. I Japan stiger antalet dödsfall på grund av överarbete, så pass mycket att det finns ett speciellt ord för fenomenet. Många som drabbas sägs jobba inom sjukvården och byggsektorn, branscher som ofta är underbemannade.

 

Karoshi kan handla om självmord, på grund av stress eller psykisk ohälsa som är relaterad till överarbete (då kallas det även karojisatsu), och dödsfall på grund av hjärtinfarkt eller hjärnblödning.


Det har skrivits om fenomenet i svensk press den senaste tiden och det japanska ordet karoshi används allt oftare. Språkvården anser att detta är ett bättre namn på fenomenet än den lite vardagliga svenska benämningen plötslig vuxendöd. Exempel på andra svenska benämningar är överarbetsdöd och total kroppslig kollaps.

 

Läs mera om ordet karoshi på Språkrådets webbplats.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.