Karbala

Den heliga staden Karbala stavas just så, med a, och alltså inte "Kerbala".

 

Formen Kerbala förekommer hos oss framför allt i finska texter men påträffas också i nyhetstexter på engelska och franska. I synnerhet i de engelska texterna är formen Karbala ändå klart dominerande.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.