Karbala

Den heliga staden Karbala stavas just så, med a, och alltså inte "Kerbala".

 

Formen Kerbala förekommer hos oss framför allt i finska texter men påträffas också i nyhetstexter på engelska och franska. I synnerhet i de engelska texterna är formen Karbala ändå klart dominerande.