Ju större ekologiskt handavtryck, desto bättre

Vårt ekologiska handavtryck mäter hur stor positiv inverkan vi har på miljön. Det är motsatsen till vårt ekologiska fotavtryck, som mäter vår negativa inverkan.

Med hjälp av det ekologiska fotavtrycket ser vi hur våra handlingar och vårt sätt att leva skadar miljön, och med hjälp av handavtrycket vad vi kan göra för miljön.

Handavtryck och fotavtryck är långt ifrån självklara motsatser, och för att undvika förvirring är det bra att förklara eller presentera begreppen då man använder dem. Det ekologiska fotavtrycket är ett mer etablerat begrepp, så risken är främst att det ekologiska handavtrycket tolkas som ett synonymt eller liknande begrepp.

Vårt ekologiska fotavtryck är inte heller samma sak som vårt koldioxidavtryck. Koldioxidavtrycket anger hur stora koldioxidutsläpp vi orsakar, och står för en hur stor yta med nyplanterad skog som behövs för att absorbera de utsläpp vi orsakar. Koldioxidfotavtrycket utgör över hälften av vårt ekologiska fotavtryck.

I det ekologiska fotavtrycket räknas också in den yta som behövs för byggnader och vägar vi använder, och hur mycket produktiv mark och havsyta som behövs för att producera vår mat och andra varor.

De här begreppen kan beskriva både en individ och en grupp människor, som ett företag eller ett land. Till exempel skriver Miljöministeriet på sin webbplats: Genom en beräkning av handavtrycket vill man sporra projekterare, byggfirmor och olika produktframställare att utveckla innovativa klimatlösningar.


Läs mer i vårt språkråd Klimattermer.

Källor: ne.se, WWF i Sverige.

 

04.09.2019