Johnson & Johnsons vaccin

Vi rekommenderar i första hand benämningen Johnson & Johnsons vaccin eller Johnson & Johnson-vaccinet för det vaccin mot covid-19 som ibland kallas Janssens vaccin.

Janssen är namnet på läkemedelsdivisionen inom koncernen Johnson & Johnson. Det är Janssen som utvecklat vaccinet, men namnet Johnson & Johnson har vanligen använts i rapporteringen kring vaccinet. Namnet Janssen kan nämnas när man vill ge mer detaljerad information om tillverkaren eller när endast namnet Janssen syns i bildsättningen.

Läs ut Johnson & Johnson som "Johnson and Johnson" eftersom det är fråga om ett engelskspråkigt företagsnamn.