Jod och andra grundämnen

Efter katastrofen i Fukushima rapporteras det om "radioaktivt jod". Men märk att det heter jod – joden, och följaktligen då också radioaktiv jod.

Grundämnenas namn och många kemiska ämnen är över lag ett-ord, det vill säga har vanligen t-genus (uranet, aluminiet, sulfatet).

Men det finns en del som har n-genus:
arseniken, astaten, boren, bromen, fluoren, forsforn, joden, kloren, kobolten, kopparn, kromen, platinan, vismuten, zinken.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.