Islamiska staten (IS) i stället för Daish

Den islamistiska terrororganisationen Islamiska staten har brottats med namnproblem. Tidigare hette rörelsen Islamiska staten i Irak och Levanten, förkortat Isil, även kallad Islamiska staten i Irak och Syrien, förkortat Isis. Rörelsen bytte namn i juli 2014.

I dag förekommer främst två olika förkortningar av namnet. I pappersmedierna är IS så gott som allenarådande medan Isis hörs en del i etermedierna.

För att inte skapa huvudbry för läsarna skriver vi konskevent IS i de finlandssvenska medierna. Förkortningen ska som vanligt alltid föregås av namnet (Islamiska staten) första gången rörelsen nämns och gärna också av ett förklarande tillägg: exempelvis (den militanta) terrorgruppen eller jihadistgruppen Islamiska staten (IS).

Islamiska staten är inte någon stat jämförbar med mer legitima statsmakter varför det är viktigt att alltid använda något slags beteckning för IS, förslagsvis rörelsen, gruppen, organisationen.


Bakgrunden till Daish (engelska Daesh)

Den arabiska förkortningen Daish (på engelska Daesh) dyker allt oftare upp i internationella medier som förkortning på namnet på terrororganisationen Islamiska staten (IS). Ett av de vanligaste argumenten bland de som förespråkar namnet Daish i stället för IS är att Islamiska staten inte är någon stat och att vi i väst ger organisationen legitimitet genom att använda ordet "stat". Ett annat argument är att gruppen själv sägs ogilla förkortningen Daish, varför den blivit populär bland västerländska politiker som vill ta avstånd från gruppen. Den franska presidenten Francois Hollande har konsekvent hållit fast vid att använda den arabiska förkortningen på franska (Daech) på denna organisation. I franska medier däremot används ofta även benämningen lEtat islamique (EI).

 

Daish är en förkortning av hur gruppens namn translittereras på arabiska: al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham som betyder Islamiska staten i Irak och Syrien/Levanten. Ordet "stat" ingår alltså även i förkortningen Daish. Att Daish påminner om det arabiska ordet daes (som betyder trampa ner eller krossa) har inte relevans för svenskspråkiga läsare.

 

Den svenska språkvården rekommenderar att medierna fortsätter använda IS, som etablerat sig som den svenska förkortningen för den islamitiska terrororganisationen Islamiska staten. Det är viktigare att upprepa vad IS står för än att byta till ett namn som inte öppnar sig för den stora majoriteten av läsare, lyssnare och tittare.

 

Läs också Språkrådets rekommendation.

 

Uppdaterad 8.4.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.