Internet

Tidigare betraktades internet som ett egennamn och skulle därför skrivas med stor begynnelsebokstav.

Nu har ordet funnits så länge i det svenska språket att det har förlorat sin karaktär av egennamn. Internet betraktas allmänt som ett medium på samma nivå som radio och tv och kan därför behandlas som ett vanligt ord och skrivas med liten begynnelsebokstav.

Observera att Facebook, Youtube och Google fortfarande skrivs versalt, eftersom de åtminstone tills vidare har kvar sin egennamnskaraktär.

Numera rekommenderas inte längre hemsida för det finska kotisivu. Skriv och säg i stället webbplats, webbsida, ingångssida, startsida etcetera.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.