Inkomstfälla, arbetslöshetsfälla eller bidragsfälla i stället för "flitfälla"

I den politiska debatten kring arbetsliv och arbetsmarknad i Finland används ofta ordet kannustinloukku då man talar om problematiken med att det för enskilda personer inte alltid lönar sig att ta emot ett arbete. På svenska finns inget enskilt ord som exakt motsvarar kannustinloukku, utan det gäller att tänka på vilket slags fälla en person hamnat i.
 
Inkomstfälla kan användas som en övergripande term för alla fall där nettoinkomsterna inte ökar trots att man arbetar mer. Det kan handla om allt från att man förlorar bostadsbidraget om man arbetar mer, eller att avgifterna för småbarnspedagogiken gör det olönsamt att arbeta mer, till att skyhöga bensinpriser gör att man inte har råd att köra till sitt arbete på en annan ort.

Arbetslöshetsfälla kan användas när det uttryckligen handlar om att en arbetslös förlorar arbetslöshetsdagpenningen om hen tar emot arbete.


Bidragsfälla fungerar när det inte lönar sig att ta emot arbete (eller att arbeta mer) på grund av att man förlorar bidrag, till exempel bostadsbidrag.

Undvik orden "flitfälla" och "fattigdomsfälla". Att en person kommer i kläm mellan olika system har inget att göra med om hen är flitig eller inte. En person som hamnar i en inkomstfälla eller arbetslöshetsfälla är inte heller nödvändigtvis fattig. En höginkomsttagare som blir arbetslös får en hyfsat hög inkomstrelaterad dagpenning, vilket gör att det för hen inte lönar sig att ta emot lågavlönade jobb.