Ingen preposition

Föreslå någon något (till exempel kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ...).

 

Anmäla, kungöra, meddela, tillkännage något.

 

Bevilja, ge, lämna, skänka någon något (en konstruktion med till kan vara motiverad till exempel om mottagaren följs av relativ bisats – bevilja understöd till studerande som ...).

 

Vara skyldig någon pengar.

 

Bli kvitt sin skuld (men bli fri från sin förbindelse).

 

Avge en förbindelse att ... (inte "om att").

 

Bifalla en ansökan (inte "bifalla till").

 

Följa utvecklingen, följa ett program i tv. (inte "följa med"; däremot följa med i utvecklingen, följa med under lektionen).

 

Lagen tillämpas första gången 2004 (inte "för första gången").

 

Först (av allt) vill vi framhålla ... (inte "till först").

 

Söka en tjänst, ett stipendium (men ansöka om).

 

Trafikera Stockholm, trafikera linjen Helsingfors–Stockholm (inte "trafikera till Stockholm", "trafikera mellan Helsingfors och Stockholm").

 

Märk: Vikariera för någon (inte "vikariera någon"), A är vikarie för B (inte "B vikarieras av A").

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.