IFS

Den fackliga världsorganisationen International Trade Union Confederation heter Internationella fackliga samorganisationen på svenska. Namnet förkortas IFS. På finska används den engelska förkortningen ITUC.