IFS

Den fackliga världsorganisationen International Trade Union Confederation heter Internationella fackliga samorganisationen på svenska. Namnet förkortas IFS. På finska används den engelska förkortningen ITUC.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.