HUS-sammanslutningen 

Använd namnet HUS-sammanslutningen för den aktör som ansvarar för den specialiserade sjukvården i Nyland. HUS-sammanslutningen är det officiella namnet och det används också i lagstiftningen. När HUS-sammanslutningen används för första gången kan det gärna förklaras. Senare i texten fungerar det bra med bara HUS.


Exempel: 

  • Partiet har två representanter i styrelsen för HUS-sammanslutningen, som ansvarar för den specialiserade sjukvården i Nyland.
  • Anställningen upphörde med omedelbar verkan då händelserna avslöjades, uppger HUS i pressmeddelandet.

 

Vid sidan av det officiella namnet används HUS Helsingfors universitetssjukhus som ett slags varumärke. Eftersom mediernas uppgift inte är att främja varumärken avråder språkvården från användningen av det namnet. Det kan till och med vara förvirrande, eftersom det inte finns något enskilt sjukhus med namnet "Helsingfors universitetssjukhus". Det är i stället flera sjukhus som tillsammans bildar universitetssjukhuset. 

 

Använd därför namnet på det konkreta sjukhus nyheten handlar om, till exempel Jorvs sjukhus eller Mejlans tornsjukhus, och tala om HUS-sammanslutningen när det gäller till exempel beslut som fattats av styrelsen eller HUS-sammanslutningens stämma, som är det högsta beslutande organet.


Uttal
Vi rekommenderar att HUS uttalas bokstav för bokstav /hå: u: ess/ på svenska.

 

Bakgrund

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt upphörde att existera i samband med att vårdreformen trädde i kraft i början av 2023. Sjukvårdsdistriktet hade redan 2018 ersatt den etablerade svenska förkortningen HNS med förkortningen HUS.

 

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.