Hur engelska lånord anpassas i svenskan

Engelska lånord behöver ofta anpassas för att stämma överens med svensk böjning och stavning och svenskt uttal.
Former som "rava", "ravare", "faka", "fakning", "ravea", "raveare", "fakea", "fakening" är omöjliga som svenska skriftformer. Däremot fungerar de försvenskade formerna rejva, rejvare, fejka, fejkning.

Andra ord som fått svensk form är exempelvis tejp, mejkad, rejv, tajt, sajt, blejda, skejta, mejla, tajma, fajtas, dejt, webben.

 

Ord som rap och hiphop får sin slutkonsonant fördubblad när en vokal följer direkt efter: rappa, hiphoppare.

 

I pluralis ersätts ofta den engelska pluralformen på -s med svenska pluraländelser: hobbyer, containrar, supportrar, tankrar, jumprar, rejvare.

 

Använd svenska former som dopning, mobbning, dumpning, joggning, rankning, lobbning.
Det här är normala former bildade till verben dopa, mobba, dumpa, jogga, ranka, lobba.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.