Homo- som förled

Ordet homosexuell eller homosexualitet ska ogärna förkortas till homosex- (som i "homosexäktenskap", "homosexfrågan", "homosexdebatt"). Om man använder förledet homosex- riskerar man att betona sexet, det vill säga den sexuella akten. Jämför exempelvis filmsex och gruppsex. Använd därför i stället det mera övergripande förledet homo- (homopar, homovigsel, homodebatt, homoadoption).

Ett homovänligt företag är ett företag som är vänligt inställt till homosexuella, en homopolitisk debatt är en debatt om frågor som berör homosexuella. I inget av dessa fall ska man använda homosex- som förled.

Det finns en förträfflig broschyr utgiven av den finlandssvenska organisationen för hbt-personer, Regnbågsankan, för dem som skriver om sexuella minoriteter. Den innehåller både definitoner och praktiska skrivråd.