Hivvirus och aids

Det heter hivvirus eller hiv, inte "hi-virus".

Det kan tyckas som en fördubbling att ha bokstaven v för virus i förledet och virus som efterled, men språket följer en egen logik som gör det möjligt.

Det finns paralleller till den typen av överlappning i många andra sammansättningar, som cd-skiva (cd står för compact disc), ISBN-nummer (ISBN står för International Standard Book Number), Opec-länder (Opec står för Organization of the Petroleum Exporting Countries) och så vidare.

 

Eftersom hiv numera betraktas som ett ord och inte som en initialförkortning är det rekommenderade uttalet också i första hand [hi:v] med långt i.

 

Tidigare, då förkortningen skrevs versalt, rekommenderades bokstaverat uttal [hå: i: ve:]. Det här uttalet lever kvar i rätt hög grad, men journalister rekommenderas i första hand använda uttalet [hi:v].

I samband med hiv har vi ofta orsak att tala om aids som är en initialförkortning av acquired immune deficiency syndrome.
Eftersom förkortningen utläses som ett ord skrivs den med små bokstäver. Observera att det svenska uttalet av aids är [ejds].

 

Sammansättningar med hiv och aids skrivs utan bindestreck: aidspatient, hivsmittad.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.