Hausse och baisse

Hausse uttalas /hå:s/ och baisse uttalas /be:s/.